Webb - Lichtenstein Consulting

Peter Lindroth - tonsättare

 

-¨Musiken måste komma inifrån, den måste uttrycka och väcka både tankar och känslor.


Under många år har jag som musiker och tonsättare arbetat i olika traditioner.
Jag har svårt att värdera intrycken olika högt eller lågt, alltsammans är musik som jag har hållit på med, punkt, slut.


Ett konstnärskap måste ytterst handla om att hitta sin egen röst och att sedan odla den och låta den bära dit den vill.


För mig är inte musik någon vetenskap. För mig är musiken mycket större än så. Den är liv, kärlek, andlighet, mystik…
Den låter sig inte förklaras i vetenskapliga termer¨.

 

 
Foto. Urban Orzolek